De Landelijke Beweging stelt 16 fiches voor ter voorbereiding van de verkiezingen van de gemeenteraad en provincieraad in 2018.

Ze wil de nieuwe programma’s en beleidsbeslissingen inspireren bij het besturen van onze dorpen, gemeenten, steden en provincies. De fiches omvatten een brede waaier aan thema’s en concrete acties. Je kunt deze fiches los van elkaar en in elke volgorde lezen.

Gemeente

Ben je op zoek naar een uitgeschreven tekst voor in het programma voor jouw gemeente? Deze tekst geeft de visie van de Landelijke Beweging weer en biedt je de mogelijkheid om te knippen en te plakken naar jouw eigen partijprogramma of persoonlijk programma. 

Voor de concrete toepassing van deze visie in de praktijk en voor inspirerende voorbeelden kan je terecht in onze 16 inspiratiefiches. Voor de Landelijke Beweging legt een goed beleid linken tussen de verschillende thema’s en past ze deze toe op maat van de gemeente. 

Gemeenten en steden zorgen voor een beleid waar zowel de woon- en leefomgeving als de werkomgeving centraal staan binnen de Vlaamse verstedelijkte context.

De gemeente werkt aan een dorpenbeleid, inclusief een visie op participatie aan het beleid. Ze denkt na over wonen en woonkwaliteit en nieuwe woonvormen. Ze is een facilitator voor samenwerking en ondersteunt initiatieven vanuit het verenigingsleven. De gemeente speelt een cruciale rol in het beleid over open land- en tuinbouw, ruimte, omgeving en natuur. Ook zorg, ondersteuning van kinderen en onderwijs, jeugd en armoede verdienen een aanpak op maat. 

Provincie

Ben je op zoek naar een uitgeschreven tekst voor in het programma voor jouw provincie? Deze tekst geeft de visie van de Landelijke Beweging weer en biedt je de mogelijkheid om te knippen en te plakken naar jouw eigen partijprogramma of persoonlijk programma. 

Voor de concrete toepassing van deze visie in de praktijk en voor inspirerende voorbeelden kan je terecht in onze 16 inspiratiefiches. Voor de Landelijke Beweging legt een goed beleid linken tussen de verschillende thema’s. 

 

Gemeenten en steden ontmoeten elkaar op het provinciale niveau. De provincie speelt een belangrijke rol om stad en platteland met elkaar te verbinden.

De provincie voert een dynamisch plattelandsbeleid dat impulsen geeft aan de leefbaarheid van het platteland als woon- en leefomgeving. Ze werkt vooral faciliterend en legt linken tussen de verschillende grondgebonden thema’s. Ze zorgt voor provinciaal beleid dat garant staat voor een duurzame, toekomstgerichte ontwikkeling van de land- en tuinbouwbedrijven.

Campagnemateriaal

Ben je kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen of provincieraadsverkiezingen van 2018? Kan je je vinden in de standpunten voor een dynamisch landbouw- en plattelandsbeleid? 

Draag jij de Landelijke Beweging een warm hart toe? Gebruik dan zeker ons campagnemateriaal op jouw eigen folder of website.


 

De voornaamste doelstelling van de Landelijke Beweging is de erkenning van en het respect voor het Vlaamse platteland en zijn bewoners. Op dit platteland speelt de land- en tuinbouw een onvervangbare rol als economische drager en beheerder van het landschap en de leefomgeving.

    

Copyright 2017 Landelijke beweging